StatCounter

onsdag 29 mars 2017

Trygghetsboenden

I måndags diskuterade vi "ett nytt regelverk för stöd till Trygghetsboenden" på fullmäktige. Vi behöver verkligen boenden på Gotland som gör att människor så långt som möjligt kan bo kvar även när de åldras. Seniorboenden är därför jätteviktigt att få till. Men även Trygghetsboenden som är en mer avancerad form kan göra att vi skjuter eller minskar på behovet av för regionen kostsamma platser på särskilda boenden. Därför kan det vara motiverat att subventionera denna boendetyp om vissa villkor uppfylls. Vi kom tyvärr inte fram till ett beslut eftersom det återstod en del innan vi är redo för ett upplägg som känns genomarbetat.
Trädgårsfest i Åstorps kommun

En gemensam bostadsförmedling med möjligheter till sociala och medicinska förturer är nämligen en central del i att kunna vara säker på att vi når målgruppen för ett trygghetsboende om vi väljer att subventionera. Den möjligheten finns inte idag för andra aktörer än GotlandsHem.

Sedan 2013 har vi anvisat mark till PEAB att bygga ett Trygghetsboende på A7. För att komma igång snabbare fastsälldes 2014 ett preliminärt regelverk för subvention i regionstyrelsen som var tillika Luleås regelverk. PEAB började aldrig med projektet. Nu är det en annan aktör som har fått ta över deras avtal och säger sig vara beredd att bygga ett Trygghetsboende. Äntligen tänkte jag! På samma fullmäktigemöte i måndags godkändes ett köpekontrakt för platsen där bygget ska bli av.

Lägenheterna har redan börjat marknadsföras och när det gäller inflyttning, så säger Dan T Sehlberg från Svenska Vårdfastigheter i en annons på helagotland.se: "Det blir lite först till kvarn som gäller och vi går på tid och datum när man fyllt i sin anmälan". Ingenstans i informationen i anslutning till platsen där man kan göra en intresseanmälan framgår att det till exempel finns krav på att minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år, vilket är ett krav i Luleås regelverk. Långt borta är tanken om att kunna hjälpa oroliga, otrygga eller socialt isolerade 70+are till en bättre bostad för att undvika placering på ett särskilt boende... Ändå bra att det byggs bra bostäder, men då utan ytterligare subventioner från regionen tycker jag.

Om subventionerat boende ska vara aktuellt måste det finnas krav på Trygghetsboendet. Vi behöver utarbeta ett regelverk som säkrar att lägenheterna ska vara tillgängliga för alla som tillhör målgruppen för ett Trygghetsboende. Det innebär bland annat också att det behöver komma en gemensam boendeportal eller -förmedling på plats för att det praktiskt sett ska vara möjligt.

För två år sedan föreslog jag att vi tillsammans med Inspiration Gotland skulle utarbeta en gemensam boendeportal där privata hyresvärdar och GotlandsHem kunde få ett gemensamt ansikte utåt. Förslaget skickades tillbaka och har sedan dess inte kommit upp igen. Det är så dags att förslaget aktualiseras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar