StatCounter

lördag 2 september 2017

Nationalpark på norra Gotland

Bästeträsk är sedan 2008 upptagen i Nationalparksplanen för Sverige. Gotlands kommun fick yttra sig inför fastställandet av densamma. Redan då hade Nordkalks planer att göra ett stort kalkbrott i föreslaget område seglat upp som en stor politisk stridsfråga. Kommunstyrelsen röstade med siffrorna 14-1 att avstyrka förslaget. Bara jag röstade för att tillstyrka förslaget då.

Motiveringen: "Vid en sammanvägning av de olika motstående intressena anser kommunstyrelsen att ett långsiktigt säkerställande av Bästeträsk som kommunal vattentäkt samt en fortsatt möjlighet till kalkbrytning inom området i syfte att trygga ett stort antal arbetstillfällen under lång tid framöver är så tunga skäl att de väger över naturvårdsintressena. Kommunstyrelsen avstyrker därför Naturvårdsverkets förslag att Bästeträskområdet avsätts som nationalpark."

Inför behandlingen av ärendet hade jag kontaktat Naturvårdsverket. De kunde försäkra mig att bildandet av Nationalpark absolut inte behövde vara oförenligt med användandet av Bästeträsk som kommunal vattentäkt. Kvar då var just den svårlösta konflikten att skydda naturen eller bryta bort den... Diskussionen då handlade i praktiken enbart för eller emot kalkbrytning i området, något som skulle bli en riktig segdragen politisk strid under många år.


Sedan rätten fastställde regeringens beslut att göra Natura2000-område av området där Nordkalk hade planer på att göra ett kalkbrott är frågan i praktiken avgjord. Det blir inget kalkbrott. Vattnet och den världsunika naturen skyddas. Gotland får 100 miljoner som kompensation för att kunna stimulera framkomsten av andra arbetstillfällen.

Frågan om nationalpark är nu åter aktuell. Ett helt annat läge, men fortfarande en svår politisk fråga utifrån att formellt sett förhandlingarna om kalkbrytningen inte är avslutade. Skyddet som ett Natura2000-område ger är tillräckligt starkt för att jag ska känna mig trygg för vattentillgången och naturvärdena i området. Däremot finns risk att vi går miste om möjligheterna i form av fler jobb inom besöksnäringen om en satsning på en nationalpark skulle utebli.

Isabel Enström och jag har skrivit en artikel om detta som publicerades i såväl Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda. Den går nu även att läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar