StatCounter

onsdag 6 december 2017

Sjukvårdens ekonomi igen

Instämmer helt med Lars Thomsson (C) när han i dagens GT skriver

"Sjukvårdens långsiktiga finansiering är västvärldens stora välfärdsutmaning. Denna fråga måste få mycket mer fokus i samhällsdebatten. Staten behöver ta ett ökat betalningsansvar för bland annat Gotlands sjukvård".

Då vet vi att vi på Gotland har en äldre befolkning än rikets snitt och att - enligt SKL - diskrepansen i riket mellan befolkningsutvecklingen 20-64 år och det demografiskt betingande behovet fram till 2050 är som störst redan nu!

Ser fram emot en ny ton i fullmäktigedebatten när sjukvårdens ekonomi diskuteras, nu när även Lars formulerar denna utmaning som han gör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar